εκτύπωση γυμνή ν’ ακούγεται ακέραια η ψυχή

γράφοντας υποστέλλω μία μία τις λέξεις, τα χρώματα αφαιρώ τις μουσικές. στο χάος τον κόσμο απλώνω σαν λευκό χαρτί.
ν’ ακούγεται στο τίποτα ένα σήμαντρο, ν’ ακούγεται ένα φως μες στην ομίχλη, γυμνή ν’ ακούγεται ακέραια η ψυχή